Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Bidtnes Flis og Gulvavretting AS samler inn og bruker personopplysninger.

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).


Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Bidtnes Flis og Gulvavretting AS sine behandlinger av personopplysninger på bidtnesflis.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Adjoy AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Adjoy AS er også leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Adjoy AS. For mer informasjon om hvordan Adjoy AS lagrer data, se deres personvernerklæring.

Det er kun Bidtnes Flis og Gulvavretting AS og Adjoy AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom Bidtnes Flis og Gulvavretting AS og Adjoy AS regulerer hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Daglig leder har det daglige ansvaret for Bidtnes Flis og Gulvavretting AS sine behandlinger av personopplysninger på bidtnesflis.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.


Nettstatistikk

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på bidtnesflis.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet Bidtnes Flis og Gulvavretting AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer dette verktøyet ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Bidtnes Flis og Gulvavretting AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:


Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Bidtnes Flis og Gulvavretting AS verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Adjoy AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom byrå og verktøyleverandør.


Følgende verktøy benyttes:


Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:


Søk

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.


Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Bidtnes Flis og Gulvavretting AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.


Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.


Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.


Nyhetsbrev

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger i kvartalet via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Bidtnes Flis og Gulvavretting AS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.


Bidtnes Flis og Gulvavretting AS benytter verktøyet Mailchimp for utsending av nyhetsbrev. Datainnsamlingen fra dette verktøyet er regulert gjennom en kommersiell avtale mellom Bidtnes Flis og Gulvavretting AS og Mailchimp.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Om du skulle ønske å avslutte mottakelsen av nyhetsbrev fra Bidtnes Flis og Gulvavretting AS, gjøres dette via en link som ligger nederst i hver utsendte nyhetsbrev.


E-post og telefon

Bidtnes Flis og Gulvavretting AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter Bidtnes Flis og Gulvavretting AS sine medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på bidtnesflis.no.

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.


Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjemaer på nettsiden: bidtnesflis.no

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Bidtnes Flis og Gulvavretting AS AS har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Bidtnes Flis og Gulvavretting AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Bidtnes Flis og Gulvavretting AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger..


Cookie Policy


Bruk av cookies

Bidtnes Flis og Gulvavretting benytter cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden.
Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside:
bidtnesflis.no, samtykker du i at det settes cookies inn i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Du kan eventuelt skru av cookies i nettleseren din og besøke sidene våre likevel, men da med begrenset funksjonalitet..


Cookies

Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.


Tredjeparts cookies

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et reklamebanner) fra andre nettsted på et annet nettsted vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.


Hvordan cookies brukes

Vår nettside bruker cookies for samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.


Hvordan du kan reservere deg mot bruk av cookies

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger har vi linket til de engelske. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.


Kontaktinformasjon

Møllerstadjordet 20,
2054 Mogreina
+4797069192
post@bidtnesflis.no